Μαρία Χατζή
Φυτώρια Ροδιάς
Άνω Λεχώνια Μαγνησίας
24280 86861 / 6976 444860